Επιχειρήσεις

Lamda: Μεταβίβαση του 80% της Lamda Hellix

Σε μεταβίβαση του συνολικού ποσοστού 80 % του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εταιρεία LAMDA Hellix A.E., έναντι συνολικού τιμήματος 4.1 εκ. ευρώ, προχώρησε η LAMDA Development S.A. στις 20/05/2013.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μεταβίβαση έγινε στην εταιρεία LAMDA HELLIX DATA CENTERS LIMITED, συμφερόντων των μετόχων της μειοψηφίας. Η συσσωρευμένη απόδοση της επένδυσης διάρκειας πενταετίας ανήλθε σε 330%.

 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρείας για επικέντρωση των δραστηριοτήτων της στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή