Επιχειρήσεις

Επιπλέον ποσοστό θυγατρικής του Σαράντη εξαγοράζει η Estee Lauder

Σύμφωνα με τους όρους της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων (amended Shareholders Agreement) που έχει συνάψει ο Όμιλος Σαράντη με την εταιρεία Estee Lauder Europe, Inc. ("EL Europe") σχετικά με την εταιρεία ELCA Cosmetics Limited ("ELCA"), η EL Europe γνωστοποίησε την άσκηση του πρώτου δικαιώματος αγοράς για την εξαγορά μετοχών της ELCA που κατέχει ο Όμιλος.

 

Το πρώτο δικαίωμα αγοράς αντιπροσωπεύει το 9% των μετοχών της ELCA. Η ELCA είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

 

Η ELCA επί του παρόντος ανήκει στον Όμιλο Σαράντη (ο «Όμιλος») που κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία EL Europe που κατέχει το υπόλοιπο 51%. Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS S.A. Cosmetics Distribution, ΕSTEE LAUDER BULGARIA EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα. Βάσει της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων, η EL Europe έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA εως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, και κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα.

 

Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την ELCA είναι σταθερή και βασίζεται στους εξής άξονες: 1) στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 προς εξαγορές που ικανοποιούν τα κριτήρια του Ομίλου και που είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες και να συνεισφέρουν στην κερδοφορία του Ομίλου, 2) στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

 

Όπως πάντα, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνεται στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου, εστιάζοντας στις στρατηγικές προϊοντικές κατηγορίες, στην γεωγραφική επέκταση καθώς και στην περαιτέρω βελτίωση κόστους και αποδοτικότητας, με απώτερο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή