Επιχειρήσεις

Ελλάκτωρ: Με ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο

Πτωτικά κινήθηκα τα έσοδα και EBITDA του ομίλου Ελλάκτωρ το α' τρίμηνο, ενώ σημειώθηκα και ζημιές.

 

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου παρουσιάζει κάμψη 14%, διαμορφούμενος σε €193 εκατ. σε σύγκριση με τα 225 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2020. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €33 εκατ. (από €130 εκατ. σε €97 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε μείωση εσόδων κατά €10 εκατ. (από €50 εκατ. σε €40 εκατ.), ενώ οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλον παρουσίασαν αύξηση εσόδων κατά €8 εκατ. (από €24 εκατ. σε €32 εκατ.) και €2 εκατ. (από €22 εκατ.σε €24 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 1ο 3μηνο 2020.

 

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν σε €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ομίλου το EBITDA επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού (-€11,7 εκατ. έναντι του 1ου 3μήνου '20), του κλάδου της Κατασκευής (-€8,5 εκατ. έναντι του 1 ου 3μήνου '20), αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ (+€7,8 εκατ. έναντι του 1ου 3μηνου '20).

 

Οι ζημιές προ φόρων ήταν €7 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 σε σύγκριση με κέρδη €2,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές €9,9 εκατ. έναντι ζημιών €8,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

 

Παράλληλα, αναφέρεται πως η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.03.2021 σε €403 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €444 εκατ. και καταθέσεις €38 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €715 εκατ. στις 31.03.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020, διαμορφώνοντας το δείκτη Net Debt / EBITDA σε 4,4x (Ετησιοποιημένο EBITDA 1ου τριμήνου 2021 και μη συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων Μίσθωσης)

 

-  Στις Παραχωρήσεις, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €19,5 εκατ. το 1 ο 3μηνο του 2021, έναντι €31,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 (-38%), με την απόδοση να επηρεάζεται από το lockdown.

 

- Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 39% και διαμορφώθηκε σε €27,6 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2021 έναντι €19,8 εκατ. το 1ο
3μηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19.

 

- Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,3 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2021 έναντι €4,0 εκατ. το 1ο 3μηνο του 2020 (+6%).

 

- Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA παρουσίασε μείωση 39% και διαμορφώθηκε σε €0,8 εκατ. το 1ο 3μηνο έναντι €1,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 κυρίως λόγω των επιπτώσεων του lockdown.

 

- Στην Κατασκευή, το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημιά €10 εκατ. το 1ο 3μηνο 2021 έναντι ζημιάς €1 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

 

Τέλος, σημειώνεται πως το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 31.03.2021 σε €1,7 δισ. Οπως αναφέρεται το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμης Μπουλούτας δήλωσε:

 

"Παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της COVID-19, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ επέδειξε ανθεκτική λειτουργική επίδοση με Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕBITDA) στα €40 εκατ. έναντι €51 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

 

Από την αρχή του έτους, ο Όμιλος υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης στη λειτουργική και χρηματοοικονομική του δομή. Ήδη ολοκληρώθηκε ομολογιακό δάνειο €50 εκατ. στην ΆΚΤΩΡ, το οποίο σε συνδυασμό με την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως €120,5 εκατ. δημιουργούν νέες βάσεις και προοπτικές βελτίωσης στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου."


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή