Τράπεζες

Πειραιώς: Στο 18,62% η έμμεση συμμετοχή της Paulson

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. ανακοινώνει, κατόπιν της από 10.05.2021 ληφθείσας σχετικής γνωστοποίησης της «Paulson & Co. Inc.», ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 07.05.2021 μέσω επενδυτικών κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται, 232.758.919 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 18,62% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας).

 

Πρόσθετες πληροφορίες

 

Η εταιρεία Paulson & Co Inc. ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ως διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία κατέχουν άμεσα τις μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή