Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Στα 205,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη για το 2020

Στα 1,129,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκα τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ το 2020, μειωμένα κατά 30,3% σε ετήσια βάση.

 

Το δ' τρίμηνο 2020 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €230,9 εκατ., μειωμένα κατά 48,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα του καθολικού  απαγορευτικού (lockdown) από τις 7 Νοεμβρίου και των κατά τόπους lockdowns από τα μέσα Οκτωβρίου με τα καταστήματα του Οργανισμού να παραμένουν κλειστά για σχεδόν τα 2/3 του τριμήνου.

 

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) μειώθηκε το 2020 κατά 32,3% και διαμορφώθηκε σε €421,2 εκατ. (FY 2019: €622,1 εκατ.). Το δ' τρίμηνο 2020 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €83,0 εκατ. (δ' τρίμηνο 2019: €165,6 εκατ.) μειωμένο κατά 49,9% σε ετήσια βάση εξαιτίας της μείωσης των εσόδων και της δυσανάλογης εισφορά επί του GGR της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ" ώστε να πληροί το ελάχιστο συμβατικό όριο των €50εκατ.

 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 μειώθηκαν κατά 36,9% στα €260,3 εκατ. (FY 2019: €412,6 εκατ.), ή μείωση 32,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο
έτη. Τα EBITDA δ' τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €52,7εκ. (δ' τρίμηνο 2019: €107,6εκ.) μειωμένα κατά 51,0% ή μείωση 43,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

 

Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €267,7εκ. μειωμένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι ή μείωση 9,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια και την επίδραση της πλήρους ενοποίησης της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020. Τα λειτουργικά έξοδα το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €85,2εκ. αυξημένα κατά 13,7% σε ετήσια βάση, ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση μειώθηκαν κατά 6,0%, αντανακλώντας τις σημαντικές ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

 

Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2020 διαμορφώθηκαν στα €205,3εκ. αυξημένα κατά 1,5% (FY 2019: €202,4εκ.) ή μειωμένα κατά 51,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στο δ' τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €132,1εκ. (δ' τρίμηνο 2019: €61,8εκ.), ενώ σε επαναλαμβανόμενη βάση το δ' τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν μείωση 74,3%. Το δ' τρίμηνο 2020 τα καθαρά κέρδη επηρεάστηκαν θετικά κατά €142,7εκ. λόγω της αναγνώρισης εσόδου που προέκυψε από την επανεκτίμηση της αξίας του 36,75% ποσοστού συμμετοχής στην Kaizen Gaming για τις ελληνικές και κυπριακές δραστηριότητες.

 

Παράλληλα, σημειώνεται η ισχυρή ταμειακή θέση του Οργανισμού με καθαρό δανεισμό στα €529,4εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός / EBITDA στο 2.0x (2.3x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).

 

Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται η υψηλή συνεισφορά των διαδικτυακών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την πλήρη ενοποίηση της Kaizen Gaming από το Δεκέμβριο του 2020.

 

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρεται παράλληλα και στην άμεση ανταπόκριση με πλήρες πακέτο υποστηρικτικών μέτρων για το δίκτυο του Οργανισμού.

 

Τέλος, σημειώνεται πως η πρόταση της διοίκησης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου αφορά μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2020 στα €0,45, με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος τις 13 Ιουλίου 2021.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή