Ναυτιλία

Συμφωνία με τη Maxim

Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή Top Ships Inc, συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Πιστιόλη, ανακοίνωσε ότι εισήλθε σε Agency Placement Agreement με τη Maxim Group LLC αναφορικά με την πώληση των κοινών μετοχών της εισηγμένης. Σύμφωνα με το Agency Placement Agreement, η Top Ships σύναψε συμφωνία αγοράς τίτλων με ορισμένους θεσμικούς επενδυτές σε σχέση με μια εγγεγραμμένη άμεση προσφορά συνολικού αριθμού 166.666.667 κοινών μετοχών σε τιμή δημόσιας προσφοράς 0,12 δολαρίων ανά μετοχή.

 

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της Καταχωρισμένης Προσφοράς είναι 20,0 εκατομμύρια δολάρια. Η Καταχωρισμένη Προσφορά αναμένεται να κλείσει στις 26 Ιουνίου 2020 ή περίπου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι συνήθεις συνθήκες κλεισίματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή