Ναυτιλία

Παρέλαβε το Gaslog Windsor

Όπως τα πολύ μεγάλα καράβια δεν επηρεάζονται από τις μεγάλες φουρτούνες, έτσι και η Gaslog. H εισηγμένη στην αμερικανική χρηματαγορά Gaslog Ltd, συμφερόντων του εφοπλιστή Πήτερ Λιβανού, παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στη Ν. Κορέα, παρέλαβε on time και στα πλαίσια του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού, το χωρητικότητας 180,000 cbm πλοίο μεταφοράς LNG, GasLog Windsor, θέτοντας άμεσα σε ισχύ τη συμφωνία επταετούς ναύλωσής του από την Centrica.

 

Οι GasLog και GasLog Partners LP παραμένουν επικεντρωμένες στην διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού φυσικού αερίου. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποιο κρούσμα του ιού μεταξύ των εργαζομένων του ομίλου τόσο στη θάλασσα όσο και στην στεριά.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή