Οικονομία

"Συντάξιμος" ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για τους ανέργους επαγγελματίες

Τι προβλέπει η εγκύκλιος

 

Το διάστημα κατά το οποίο ένας άνεργος επαγγελματίας λαμβάνει επίδομα ανεργίας, θα συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης με βάση το οποίο θα προκύψει, μελλοντικά, η σύνταξη του, όπως προβλέπει εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο ΕΦΚΑ (κατ'΄εφαρμογή παλιότερων διατάξεων).

 

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η εν λόγω εγκύκλιος :

 

- Για την αναγνώριση του χρόνου καταβολής του βοηθήματος, ως πλασματικού χρόνου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες υπηρεσίες συντάξεων του ΕΦΚΑ κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης.

 

- Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν λάβει το παραπάνω βοήθημα.

 

- Να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση καταβολής του βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ.

 

Ο πλασματικός χρόνος καταβολής βοηθήματος που μπορεί να αναγνωριστεί φτάνει μέχρι ένα έτος, αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά και δεν εκδίδεται Πράξη αναγνώρισης. Επίσης, αξιοποιείται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Τέλος, συνυπολογίζεται στο ανώτατο κατ' έτος όριο των  πλασματικών χρόνων ασφάλισης που μπορούν να αναγνωρισθούν.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή