Επιχειρήσεις

Lamda: Έγκριση από ΕΚ του ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά νέων μετοχών

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας Lamda Development για τη δημόσια προσφορά έως 97.014.940 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών και τιμή διάθεσης € 6,70 ανά μετοχή, καθώς και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 860η/25.11.2019 συνεδρίασή του.

Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή