Deal News Online

Σχετικά με: ΟΑΣΑ
Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας τα εισιτήρια προ αυξήσεων, δεδομένου ότι από 1ης Φεβρουαρίου θα ισχύουν αυτά με τη νέα τιμή.
Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Με κάποιες μικρές τροποποιήσεις σε επιμέρους άρθρα, προϊόν του δημόσιου διαλόγου με όλους τους φορείς, κατατέθηκε χθες το απόγευμα στη βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής».
Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική

Αρχίζει από την προσεχή Δευτέρα, 24/1/2011 η διάθεση των ετησίων καρτών απεριορίστων διαδρομών για το τρέχον έτος, μετά και τις αναπροσαρμογές που έγιναν στο κόστος τους, εξαιτίας των αυξήσεων στις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών.

Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Ενέκρινε το νομοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το υπουργικό συμβούλιο μετά την παρουσίαση που έκανε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας για την Εξυγίανση, Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη των Αστικών Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

 

Από το νομοσχέδιο προκύπτουν:


ΟΑΣΑ: Γίνεται μητροπολιτικός φορέας


Ο ΟΑΣΑ θα μετεξελιχτεί σε Μητροπολιτικό Φορέα και η περιοχή αρμοδιότητάς του γίνεται πλέον η Περιφέρεια Αττικής.

 

Στις βασικές αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός παροχής του συγκοινωνιακού έργου από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή αρμοδιότητάς του, καθώς και ο έλεγχος και η επίβλεψη των παροχών συγκοινωνιακού έργου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδική άδεια για μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία.

 

Δημιουργούνται δυο φορείς:


1) ένας για τα μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΣΤΑΣΥ) ο οποίος θα στεγάσει τις ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ,

 

2) και ένας για τα Οδικά Μέσα Μεταφοράς (ΟΣΥ) τον οποίο θα αποτελούν η ΕΘΕΛ ΑΕ και ΗΛΠΑΠ ΑΕ.

 

Μοναδικός μέτοχος των δύο νέων φορέων θα είναι ο ΟΑΣΑ, ο οποίος ως αμιγώς κρατική επιχείρηση εγγυάται το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών.

 

Μετατάσσονται 1.500 εργαζόμενοι - Οι μετατάξεις θα γίνουν σε δύο στάδια αλλά μέσα στο 2011:


α) Το πρώτο στάδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί άμεσα, θα αφορά προσωπικό που απασχολείται ως βοηθητικό προσωπικό, ενώ χαρακτηρίζεται και αμείβεται ως παραγωγικό από τους φορείς, καθώς και του πλεονάζοντος διοικητικού προσωπικού.

 

β) Το δεύτερο στάδιο των μετατάξεων θα προκύψει μετά τη συγχώνευση των εταιρειών και την εκπόνηση των νέων οργανογραμμάτων τους ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν. Το ύψος των μετατάξεων εκτιμάται σε 1.500 εργαζόμενους όλων των φορέων και ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησής τους εντός του 2011.

 

Τα σωρευμένα χρέη των φορέων προβλέπεται να αναληφθούν από το Δημόσιο με τη μεταφορά στον κρατικό προϋπολογισμό του υφιστάμενου δανεισμού των εταιριών και το συμψηφισμό του με τις υπάρχουσες απαιτήσεις των εταιριών από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Ταυτόχρονα το Δημόσιο θα αναλάβει και το μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα των φορέων.

 

Ποιό είναι το επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου και των Φορέων:


Τιμολογιακή πολιτική. Αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής και επανεξέταση της ισχύος του ενιαίου εισιτηρίου για όλες τις διαδρομές καθώς και της διάρκειας ισχύος του (η οποία σήμερα είναι 90 λεπτά). Καθιέρωση διαφοροποιημένου εισιτηρίου ανάλογα με τις διαδρομές, αλλά και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των τύπων κομίστρου σε συμφωνία με όσα ορίζονται στο αναθεωρημένο μνημόνιο.

 

Εισιτηριοδιαφυγή. Άμεση ενίσχυση των ελέγχων ακυρώσεων εισιτηρίων μέσω σύστασης Ενιαίου Σώματος Ελεγκτών Κομίστρων το οποίο οργανικά θα υπάγεται στον ΟΑΣΑ, αλλά θα έχει την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων σε όλα τα μέσα αστικών μεταφορών στην περιφέρεια Αττικής. Σημαντικές επενδύσεις σε τεχνικά μέσα ελέγχου της πρόσβασης των επιβατών με τη μέθοδο συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. ΣΔΙΤ για τηλεματική και χρήση έξυπνου εισιτηρίου).

 

Ενίσχυση και των λοιπών εσόδων των φορέων με δράσεις αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας τους, ενίσχυση των διαφημιστικών εσόδων με δυνατότητα παραχώρησης της διαφημιστικής δραστηριότητας σε εξειδικευμένους συνεργάτες, δημιουργίας ή περαιτέρω αξιοποίησης των χώρων στάθμευσης.

 

Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση του Σύμφωνου Ευθύνης που θα υπογράφει η εκάστοτε Διοίκηση των φορέων, το οποίο θα περιγράφει τη λειτουργία ειδικού μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης των επιχειρησιακών στόχων και του προϋπολογισμού των φορέων και του νέου ομίλου ΟΑΣΑ.

 

Ειδικότερα: Οι επιμέρους φορείς θα παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την εξέλιξη του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ενώ θα καταρτίζουν απολογισμό τριμήνου με ειδικούς δείκτες απόδοσης βεβαιωμένο από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές προς υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών κι Δικτύων.

 

Αν οι τριμηνιαίοι απολογισμοί και οι δείκτες απόδοσης εμφανίζουν απόκλιση άνω του 10% από τον αρχικό προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο, θα επιβάλλεται η ανάληψη άμεσων πρόσθετων δράσεων αναπροσαρμογής, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι.

 

Στην επόμενη χρονιά 2011 η συνολική ωφέλεια που αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις συντονισμένες παρεμβάσεις εκτιμάται στο ποσό των 244 εκ. ευρώ περίπου, στο οποίο θα έχουν συμβάλει κατά ~88 εκ. ευρώ τα έσοδα και κατά ~156 εκ. ευρώ τα έξοδα.

 

Το λειτουργικό έλλειμμα εκτιμάται ότι το 2011 θα ανέλθει σε 155 εκ. ευρώ για να αποκλιμακωθεί κατά 20% τα επόμενα έτη. Σε ανάλογο ύψος αναμένεται να κυμανθούν και οι κρατικές επιδοτήσεις καλύπτοντας κατ' αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο μέρος του στόχου εξυγίανσης και περιορισμού του δημοσιονομικού κόστους των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο

Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική
Απάντηση στον υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα, ο οποίος δήλωσε ότι «οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς παίζουν με τη φωτιά» έδωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΘΕΛ-ΟΑΣΑ Νίκος Κουλουμπαρίτσης.
Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική

Στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00 πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, λόγω γενικής συνέλευσης τους, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς θα κινηθούν κανονικά.

Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα
Χωρίς Μετρό, ΗΣΑΠ, Προαστιακό έως τις 16:00 έμεινε και πάλι από τις 11:00 η πρωτεύουσα, ενώ από τις 12:00 σταμάτησαν και τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων, των τρόλεϊ και του τραμ.
Δημοσιεύθηκε στην Πολιτική

Εγκαινιάζονται από τον ΟΑΣΑ τρεις νέες λεωφορειολωρίδες, συνολικού μήκους ενός χιλιομέτρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ταχύτερη κίνηση των επίγειων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Δημοσιεύθηκε στην Ειδήσεις - Ελλάδα

Σημαντικές περικοπές στους μισθούς εργαζομένων των συγκοινωνιακών εταιρειών, αλλά και ριζική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων στις εταιρείες, αναμένονται από το νομοσχέδιο για την εξυγίανση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Δημοσιεύθηκε στην Οικονομία
Σελίδα 7 από 7

Secret Money

 Tα «στοιχήματα» του Hλία Ξηρουχάκη

Tα «στοιχήματα» του Hλία Ξηρουχάκη

Σε ελληνικά χέρια πέρασε και πάλι «το τιμόνι» του Tαμείου Xρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TXΣ), με τον...

Αυτοκίνητο

Ο Σωτήρης Κοντιζάς επανασυνδέεται  με την αγαπημένη του Mazda

Ο Σωτήρης Κοντιζάς επανασυνδέεται με την αγαπημένη…

Η Mazda και ο γνωστός σεφ Σωτήρης Κοντιζάς επιτέλους ξανασμίγουν ως φυσικό επακόλουθο της ιδιαίτερης...

Περιβάλλον

Σιβηρία: Μικροοργανισμός επανήλθε μετά από 24.000 χρόνια «κατάψυξης»

Σιβηρία: Μικροοργανισμός επανήλθε μετά από 24.000 χρόνια «κατάψυξης»

Ένας μικροσκοπικός πολυκύτταρος οργανισμός επέστρεψε στη ζωή του αφού ήταν παγωμένος για 24.000 χρόνια στη Σιβηρία, σύμφωνα με...

Copyright © 2021 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.