Στο «σφυρί» η μεζονέτα της Δήμητρας Λιάνη

ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΜΚΟ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

Σε πλειστηριασμό βγαίνει μία από τις μεζονέτες της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου στην Εκάλη. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό δεν υποχώρησαν με αποτέλεσμα η μεζονέτα της, στην Εκάλη, στην οδό Αγράμπελης, να έχει κατασχεθεί και να βγαίνει σε πληστειριασμό στις 11.01.2012. Ο λόγος είναι τα χρέη της κ. Λιάνη, ύψους 360.000 ευρώ προς την τράπεζα Eurobank, για οφειλές ύψους 51.050,40 ευρώ προς την εφορία της Κηφισιάς, καθώς και για χρέη ύψους 25.943,52 ευρώ προς την «Χριστιανική Ένωση Νεανίδων» (ΧΕΝ Ελλάδος). Η πρώτη τιμή προσφοράς της μεζονέτας είναι 1.200.000.00 ευρώ. Η πρώτη φορά που έβαινε προς πλειστηριασμό η συγκεκριμένη μεζονέτα ήταν καθορισμένη για την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου του 2011. Όμως λόγω αντιδικίας, της κ. Λιάνη με την ΜΚΟ «Χριστιανική Ένωση Νεανίδων», ανεστάλη. Τελικά, ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν προχώρησε όπως φαίνεται και έτσι στις 11 Ιανουαρίου του 2012 έχει ορισθεί να γίνει ο πλειστηριασμός της τετραώροφης μεζονέτας της κ. Λιάνη στην Εκάλη.

 

Η κατασχετήρια αναφορά

 

«Την 11.01.2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4:00μμ-5:00μμ της ίδιας ημέρας ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Νικολάου Παπαθέου ή του νόμιμου αναπληρωτή του σε κώλυμα του και στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου (για τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης Δήμου Κηφισιάς) εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το αναγκαστικώς κατασχεθέν ακίνητο της οφειλέτιδας Δήμητρας Λιάνη του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης, κατοίκου Εκάλης (Νηριίδων 8Β).

 

Με επίσπευση του Ιδρύματος με την επωνυμία "Χριστιανική Ένωση Νεανίδων» (ΧΕΝ Ελλάδος), που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 11) και εκπροσωπείται νόμιμα, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 12789/2011 Διαταγής Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Αθ., για το ποσό των 25.943,52 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων, ήτοι: Τη με στοιχεία Μ4 μεζονέτα του κτιρίου (Β) που είναι κτισμένη σε οικόπεδο που βρίσκεται στο 52 Ο.Τ εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και κοινότητας Εκάλης και ήδη σήμερα Δημοτική ενότητα Εκάλης Δήμου Κηφισιάς, επί της οδού Αγράμπελης αρ. 3», αναφέρει η κατασχετήρια αναφορά.

 

Τα κατασχεθέντα

 

Η μεζονέτα αυτή έχει τέσσερις ορόφους. Δύο υπόγεια, το ισόγειο και έναν όροφο πάνω από το ισόγειο. Όλοι οι όροφοι μεταξύ τους επικοινωνούν με εσωτερική κλίμακα.

 

Σύμφωνα με την αναφορά: «Α) Το Β υπόγειο εμφαίνεται με τα στοιχεία ΥΠ(Β)4 στο από Ιουλίου 2001 σχεδιάγραμμα κάτοψης του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού – Καρόλου Βακιρτζή – Μπρανιά, περιλαμβάνει τις με στοιχεία Ρ7 και Ρ8 θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, επιφανείας 12,00 τ.μ. η κάθε μία και δύο αποθήκες, διάδρομο, φρεάτιο ανελκυστήρα, κλιμακοστασίου και έχει επιφάνεια 132,00 τ.μ. και συνορεύει: Βορειοανατολικά με άσκαπτη γη, με κοινόχρηστο χώρο εισόδου και με το ΥΠ(Β)5γ υπόγειο της με στοιχεία Μ5 μεζονέτας, Νοτιοανατολικά με το με στοιχεία ΥΠ(Β)5γ υπόγειό της με στοιχεία Μ5 μεζονέτας και με άσκαπτη γη και πέραν αυτής με ράμπα αυτοκινήτων και τέλος Βορειοδυτικά και Νοτιοδυτικά με άσκαπτη γη. Β) Το πρώτο υπόγειο με στοιχεία ΥΠ(Α)4 περιλαμβάνει δύο αποθήκες, διάδρομο, αποθήκη καυσίμων, λεβητοστάσιο, δύο W.C., κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα και κλίμακα εξόδου προς ακάλυπτο χώρο, αποκλειστικής χρήσης της εν λόγω μεζονέτας, έχει επιφάνεια 124,00 τ.μ. και συνορεύει: Βορειοανατολικά με το Α υπόγειο της με στοιχεία Μ5 μεζονέτας και κλίμακα εξόδου προς τον ακάλυπτο, Βορειοδυτικά με άσκαπτη γη, Νοτιοανατολικά με άσκαπτη γη και πέραν αυτής με ράμπα αυτοκινήτων και Νοτιοδυτικά με άσκαπτη γη. Γ) Το ΙΣ-4 περιλαμβάνει είσοδο, καθιστικό, τραπεζαρία, κουζίνα, W.C, μία αποθήκη, κλιμακοστάσιο και φρεάτιο ανελκυστήρα, έχει έναν ημιυπαίθριο επιφανείας 18,00 τ.μ., έχει επιφάνεια 107,00 τ.μ. και συνορεύει: Βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου αποκλειστικής χρήσης και εν μέρει με το ισόγειο της Μ5 μεζονέτας μέσω ημιυπαίθριου αυτής, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο αποκλειστικής χρήσης, Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο αποκλειστικής χρήσης και πέραν αυτού με ράμπα αυτοκινήτων και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο αποκλειστικής χρήσης και πέραν αυτού με την οδό Αγράμπελης.

 

Δ) Ο πρώτος (Α) πάνω από το ισόγειο με στοιχεία Α4, περιλαμβάνει τρία υπνοδωμάτια, dressing room, δύο λουτρά, διάδρομο, κλιμακοστάσιο καθόδου και φρεάτιο ανελκυστήρα, έχει έναν ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας 16,00 τ.μ. και τρεις εξώστες, έχει επιφάνεια 104,00 τ.μ. και συνορεύει: Βορειοανατολικά με ακάλυπτο χώρο και τον πρώτο όροφο της με στοιχεία Μ% μεζονέτας, Βορειοδυτικά με ακάλυπτο χώρο, Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο χώρο και ράμπα αυτοκινήτων και νοτιανατολικό όριο οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Αγράμπελης».

 

Η μεζονέτα

 

Μάλιστα όπως αναγράφεται στην συνέχεια: «Ολόκληρη η άνω αυτοτελής και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία έχει συνολική επιφάνεια 467,00 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 179/1000 εκ αδιαιρέτου. Στην μεζονέτα αυτή θα ανήκει κατ' αποκλειστική και για πάντα χρήση το τμήμα του ακάλυπτου χώρου που εμφαίνεται με τα στοιχεία: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,49, επιφανείας 278,00 τ.μ. εντός τους οποίου θα κατασκευαστεί υδροδεξαμενή επιφανείας 32,00 τ.μ.

 

Το οικόπεδο επί του οποίου είναι κτισμένη η παραπάνω μεζονέτα εμφαίνεται με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από Ιουλίου 2006 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Στυλιανού – Καρόλου Βακιρτζή- Μπρανιά, βρίσκεται στο 52 Ο.Τ εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και κοινότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς, επί της οδού Αγράμπελης αρ. 3, έχει έκταση 3.000,00 τ.μ. και συνορεύει: Βορειοανατολικά σε πλευρά Β-Γ μήκους 24,00 μέτρων και Δ-Ε μήκους 36,00 μέτρων με ιδιοκτησίες αγνώστων, Βορειοδυτικά εν μέρει σε πλευρά Α-Β μήκους 52,00 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου και εν μέρει σε πλευρά Γ-Δ μήκους 14,00 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστων, Νοτιοανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ε-Θ μήκους 52,00 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου και εν μέρει σε πλευρά Ε-Ζ μήκους 14,00 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου και Νοτιοδυτικά εν μέρει σε πρόσωπο Α-Θ μήκους 48,00 μέτρων με την οδό Αγράμπελης, πλάτους 9,00 μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Ζ-Η μήκους 12,00 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου».

 

Τα χρέη

 

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 1027/15.07.2011 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Νέας Ερυθραίας, από 1ης Φεβρουαρίου 1999 μέχρι 14.07.2011 υπάρχουν οι εξής εγγραφές», αναφέρει η κατασχετήρια αναφορά και συνεχίζει «1) Προσημείωση για (360.000,00) ευρώ κατά της Δήμητρας Λιάνη του Κων/νου χήρας Ανδρέα Παπανδρέου, υπέρ της «Τράπεζας Ι Εφ Τζι Γιούρομπανκ Εργκασίας Α.Ε.» εγγραφείσα στις 15/5/2009, 2) Κατάσχεση για (51.050,40) ευρώ κατά τις ιδίας, υπέρ ΔΟΥ Κηφισιάς, εγγραφείσα στις 20/12/2010, 3) Η παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση για (25.943,52) ευρώ κατά τις ιδίας υπέρ «Χριστιανική Ένωση Νεανίδων» (ΧΕΝ Ελλάδος). Τιμή προσφοράς: 1.200.000,00 ευρώ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις του Νόμου». Η κατασχετήρια αναφορά δημοσιοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 2011.

 

Πηγή: εφημερίδα "PRESS-TIME"


protoselida

Secret Money

 Eμπλοκή με  τον... Hρακλή

Eμπλοκή με τον... Hρακλή

Mε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις προσήλθαν στις συναντήσεις της Tετάρτης, μεταξύ τραπεζιτών και υφ. Oικονομίας...

Αυτοκίνητο

Το Mazda CX-30 κατακτά 5 αστέρια  στην αξιολόγηση του Euro NCAP

Το Mazda CX-30 κατακτά 5 αστέρια στην…

Το νέο Mazda CX-30 επιτυγχάνει την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις πρόσφατες δοκιμές πρόσκρουσης...

Τεχνολογία

Ευρωπαϊκά domain names με ελληνικά

Ευρωπαϊκά domain names με ελληνικά

Την δυνατότητα ο κάθε ενδιαφερόμενος να δημιουργήσει έναν διαδικτυακό τόπο πλήρως με χαρακτήρες του ελληνικού...

Υγεία & Διατροφή

Ενστάσεις Ε.Ο.Φ. για τον διορισμό του νέου ΔΣ

Ενστάσεις Ε.Ο.Φ. για τον διορισμό του νέου ΔΣ

Ανακοινώθηκε ο διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), το οποίο για...

Copyright © 2019 Deal News Online. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.