Τουρισμός

Μύκονος: Προχωρά η τουριστική προβολή μέσω Virtual Reality

Προχωρά η στρατηγική του Δήμου Μυκόνου για την ενίσχυση του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος του νησιού, όπως και της γειτονικής Δήλου, μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας (virtual reality) που θα συμβάλλουν στην επισκεψιμότητα των νησιών από τουρίστες νέας γενιάς.

 

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη, τον τρόπο διεξαγωγής και τους όρους της διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου "Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος του Δήμου Μυκόνου". Η δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών πρόκειται να ανατεθεί σε ανάδοχο με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.

 

Φορέας χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 329.034 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξεις, θα συμβάλει στην κάλυψη της ανάγκης για αύξηση της επισκεψιμότητας της Μυκόνου από τουρίστες νέας γενιάς, στην παροχή νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της σύζευξης πολιτιστικών αγαθών και του τουρισμού εμπειρίας, όπως επίσης και στην αξιοποίης ητων πολιτιστικών πόρων για τουριστική προβολή του νησιού, με καινοτόμες μεθόδους.

 

Όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου αποτελούν ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες αιχμής, αναγνωρισμένες για την αυξημένη εμπειρία διαδραστικότητας προς τον χρήστη, την παροχή κορυφαίας ποιότητας ανάλυσης εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, την προσβασιμότητα σε πληροφορίες που είναι αδύνατον να παρουσιαστούν με άλλα οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης παραγωγής και παροχής περισσότερων πληροφοριών, σε σχέση με το παρελθόν.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή