Επιχειρήσεις

ΙΑΣΩ: Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ο τζίρος στο α' τρίμηνο

Στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα κινήθηκε, συγκριτικά, ο τζίρος του ΙΑΣΩ στο α' τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι διαθέτει ταμειακά διαθέσιμα 34 εκατ. ευρώ, καθώς και αχρησιμοποίητα όρια πίστωσης.

 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020, ο τζίρος της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα ίδια ουσιαστικά επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Λόγω της υγειονομικής κρίσης από τον COVID-19 καθώς και των μέτρων προστασίας για την αντιμετώπισή της, τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατέγραψαν σημαντική πτώση στο 2ο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου και τον Απρίλιο του 2020.

 

Συγκεκριμένα, η πτώση περιστατικών σε ορισμένους τομείς, όπως o διαγνωστικός (ανοικτή νοσηλεία), τα περιστατικά παιδιατρικών νοσηλειών και οι χειρουργικές επεμβάσεις, υπερβαίνει το 50%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

Δεδομένης της μεταβλητότητας και αβεβαιότητας της οικονομικής και υγειονομικής κατάστασης στην χώρα, λόγω του COVID-19, η εταιρεία είναι σε συνεχή αξιολόγηση της επίπτωσης της πανδημίας στα αποτελέσματα της χρήσης του 2020. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Εταιρεία έχει αρκετή ρευστότητα ( ταμειακά διαθέσιμα 34 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019) για να αντέξει την κρίση, ενώ παράλληλα έχει, ήδη εξασφαλίσει νέα έγκριση για γραμμή κίνησης κεφαλαίου.

 

ΙΑΣΩ- αποτελέσματα οικονομικής χρήσης 2019

 

Τα αποτελέσματα του 2019 του ΙΑΣΩ, σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, είναι τα εξής:

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate&clawback) διαμορφώθηκε το 2019 στα 72,13 εκατ. ευρώ, έναντι  71,26 εκατ. ευρώ την περσινή χρήση, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1,23%.

 

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 17,02 εκατ. ευρώ, έναντι 23,18 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση κατά 26,57%.

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων (μετά από rebate&clawback), ποσού 4,54 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,01 εκατ. ευρώ το 2018. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2018 είχαν επηρεαστεί από την απομείωση απαιτήσεων από θυγατρικές ποσού 19,96 εκατ. ευρώ.

 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΌΡΟΥΣ: Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,84 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,41 εκατ. ευρώ το 2018.

 

ΟΜΙΛΟΣ

 

Κύκλος εργασιών: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 99,25 εκατ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας πτώση κατά 3,57%. Σε συγκρίσιμη βάση (σ.σ. χωρίς την επίδραση της ΙΑΣΩ GENERAL στη χρήση 2018) ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,77% ( 95,7 εκατ. ευρώ έναντι 91,35 εκατ. ευρώ το 2018).

 

EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στα 7,84 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 69,48%,λόγω των προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Ο όμιλος εμφάνισε ζημιές 8,89 εκατ. ευρώ, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, έναντι κερδών 19,67 εκατ. ευρώ το 2018, ως αποτέλεσμα των υψηλών προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων της θυγατρικής ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ.  Σημειώνεται ότι η κερδοφορία του 2018 ενισχύθηκε από το αποτέλεσμα πώλησης της ΙΑΣΩ GENERAL.

 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΦΌΡΟΥΣ: Οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 10,82 εκατ. ευρώ από κέρδη 11,68 εκατ. ευρώ το 2018.

 

Σημειώνεται ότι, στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2018 περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της περιόδου 1/1-5/4/2018 της πωληθείσας θυγατρικής "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ A.E.".


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή