Ναυτιλία

Κυριακούλης: Έκδοση ομολογιακού δανείου 300.000 ευρώ

Σύμβαση κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού 300.000 ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ότι σύναψε η «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.» από τις 30 Μαρτίου 2020.

 

Το ομολογιακό δάνειο είναι με σταθερό επιτόκιο 3% και διάρκειας δέκα ετών, ενώ καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία της «Κυριακούλης», «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Ανώνυμος Εταιρεία».

 

Το προϊόν του δανείου θα διατεθεί για τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή