Επιχειρήσεις

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στη Γ.Σ. θα εξεταστεί η ΑΜΚ

Η Γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένεται να εξετάσει την ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και την ταυτόχρονη πιθανή  μείωσή του προκειμένου να γίνει επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

 

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων είναι προγραμματισμένη για τις 18 Δεκεμβρίου ενώ σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης προβλέπεται Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2019.

 

Ακολουθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης αναλυτικά:

 

1. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018.

 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 19.366.219,12 με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή