Επιχειρήσεις

Νέο Δ.Σ. στο Ιασώ

Το Ιασώ ανακοίνωσε πως στις 11.10.2019 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο ως εξής:

 

1. Σταματίου Γεώργιος του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος.

 

2. Δουλγεράκης Εμμανουήλ του Φωτίου, Εκτελεστικό Μέλος – Διευθύνων Σύμβουλος.

 

3. Βασιλόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

4. Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

5. Σπυρόπουλος Σπυρίδων του Παύλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

6. Alvarez - Demalde Federico, του Jovino, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

7. Van Steenkiste James Peter, του Dwight, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

8. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

9. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής.

 

Yπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων παραμένει ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Δουλγεράκης.

 

Επίσης, ανακοίνωσε πως η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

1. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, Μη μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

 

2. Παπαγεωργίου Πέτρος του Πέτρου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

 

3. Παπαϊωάννου Ευθύμιος του Ιωάννη, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.

 

4. Barry Broomberg του Louis Bertram, Μη μέλος του Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή