Επιχειρήσεις

Ιασώ: Αυξημένα κατά 29,91% τα καθαρά κέρδη

Aύξηση της τάξεως του 29,91% στα καθαρά κέρδη ανακοίνωσε ο όμιλος ΙΑΣΩ για το α΄ εξάμηνο του 2019.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση τα συγκρίσιμα – χωρίς την επίδραση του "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ" - αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 για τον Όμιλο ΙΑΣΩ, όπως προκύπτουν από τις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις είναι τα εξής:

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, μετά από rebate και claw-back, ανήλθε το πρώτο εξάμηνο 2019 στα 49,17 εκατ. ευρώ, έναντι 47,44 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,64%.

 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ: Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,84% και ανήλθαν στα 12,02 εκατ. ευρώ από 11,46 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ(EBITDA): Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,61% και ανήλθαν στα 13,67 εκατ. ευρώ από 13,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,69 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας άνοδο κατά 17,18%

 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 4,79 εκατ. ευρώ, από 3,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση κατά 29,91%.

 

Ο πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ Δρ. Γιώργος Σταματίου σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2019 τόνισε:

 

"Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, επιβεβαιώνουν την σταθερά ανοδική πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας. Το περασμένο έτος ήταν μία χρονιά σταθμός για την επιχείρηση. Μετά από 23 χρόνια το ΙΑΣΩ άλλαξε σελίδα. Έχει πλέον έναν ιδανικό στρατηγικό σύμμαχο, τον διεθνή επενδυτικό Όμιλο OAKTREE. Στόχος αυτής της κίνησης ήταν να επιτύχει την πλήρη εκμετάλλευση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, αναπτύσσοντας τις προοπτικές του με τον καλύτερο τρόπο.

 

Το ΙΑΣΩ ήταν και θα παραμείνει η κλινική των γιατρών. Είναι επίσης βέβαιο ότι με έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο ο Όμιλος ΙΑΣΩ θα έχει πλέον συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών του, ενώ θα καταστεί ισότιμος διαπραγματευτής απέναντι στους μεγάλους πελάτες, τις ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τους προμηθευτές, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες προς όφελος των πελατών του.

 

Ήδη, ο Όμιλός μας άρχισε να αποκομίζει τα οφέλη της παρουσίας ενός τόσο μεγάλου οργανισμού στο μετοχικό του κεφάλαιο, καθώς κατά την πρόσφατη αναχρηματόδοτηση των δανείων του ΙΑΣΩ και του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ επιτεύχθηκαν σημαντικά καλύτεροι όροι κυρίως λόγω της επιμήκυνσης των δανείων.

 

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών του εξαμήνου θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους ανθρώπους του ΙΑΣΩ, γιατρούς και εργαζομένους, ότι η μετάβαση στην νέα εποχή θα φέρει οφέλη σε όλους και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρίας στην αγορά".

 

Παράλληλα, στην ανακοίνωση παρατίθενται τα proforma βασικά οικονομικά στοιχεία της κατάστασης των ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το Α΄ Εξάμηνο του 2019, χωρίς την επίδραση της ΙΑΣΩ GENERAL AE.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή