Επιχειρήσεις

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αναζητά νέες ευκαιρίες στις παραχωρήσεις

Θα επιδιώξει μέσω της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν τόσο σε νέα έργα

 

Με τις επιδόσεις του κλάδου των Παραχωρήσεων να αποτυπώνουν αξιόλογη άνοδο το 2018, με αύξηση εσόδων κατά 8% (240,6 εκατ. έναντι 223 εκατ. το 2017), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης κυκλοφορίας στα ώριμα έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιδιώξει μέσω της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις την αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών που θα προκύψουν τόσο σε νέα έργα, όσο και στην δευτερογενή αγορά των υπαρχόντων έργων παραχωρήσεων των οδικών αξόνων.

 

Η ανάληψη, μέσω διαγωνισμού που πραγματοποίησε το ΤΑΙΠΕΔ, του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου από την θυγατρική του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτελεί το πρώτο δείγμα της πρόθεση να ενισχυθεί περαιτέρω το σκέλος των δραστηριοτήτων στον τομέα των Παραχωρήσεων. Είχε προηγηθεί η αύξηση του ποσοστού της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου κατά 2,22% τον Ιούνιο του 2018 (στο 22,22% το συνολικό ποσοστό) και την Αττική Οδό κατά 6,5% τον Νοέμβριο του 2018 (στο 65,75% το συνολικό ποσοστό).

 

Με δεδομένο πως υπάρχουν σημαντικές ανάγκες νέων έργων υποδομών στην Ελλάδα παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή μέσω Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ιδιαίτερα λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Έτσι, πρόθεση της διοίκησης του Ομίλου, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης 2018, είναι να συμμετάσχει σε νέα έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, σε επεκτάσεις και σε ενέργειες αύξησης της αποδοτικότητας των έργων της, καθώς και στη διεύρυνση συμμετοχών της μέσω της δευτερογενούς αγοράς.

 

Τα υπό δημοπράτηση έργα, όπως αναφέρεται, στα οποία επικεντρώνεται η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις αφορούν στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων, στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Υποθαλάσσιας Ζεύξης Σαλαμίνας και στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη με ΣΔΙΤ.

 

Έτερα μελλοντικά έργα παραχώρησης στα οποία στοχεύει η εταιρεία περιλαμβάνουν έργα ΣΔΙΤ κατασκευής σχολικών μονάδων και διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και τα έργα των επεκτάσεων της Αττικής Οδού και λοιπών έργων παραχώρησης (Μορέας και Ολυμπία Οδός).

 

Τέλος η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει πως σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες διαφαίνεται να υπάρχουν στην δευτερογενή αγορά των υπαρχόντων έργων παραχωρήσεων των οδικών αξόνων κατόπιν της ολοκλήρωσης κατασκευής τους το τελευταίο διάστημα και λαμβάνοντας υπόψη πιθανή πρόθεση από-επένδυσης υφιστάμενων μετόχων.

 

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος προτίθεται να εξετάσει πιθανή αύξηση των ποσοστών συμμετοχής του (ή/και νέας εισόδου), με γνώμονα την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων και την ενίσχυση ευρύτερων συνεργιών.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή