Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Αποπλήρωσε CoCos ύψους 2,03 δισ.

Στην αποπληρωμή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους 2,03 δισ. ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα εξοφλώντας έτσι το σύνολο της κρατικής βοήθειας για κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ ήδη από τον Ιούλιο είχε καταβάλει και την ενίσχυση για ρευστότητα.

 

Η Εθνική κατέβαλε στο ΤΧΣ 2,029 δισ. ευρώ, μετά και τη σχετική έγκριση που έλαβε από  τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου του στις 8 Δεκεμβρίου.

 

Μετά την πρόωρη εξόφληση των CoCos, η Εθνική Τράπεζα καθίσταται σε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη ιδίων κεφαλαίων στο 16.9%.

 

Σημειώνεται ότι η Εθνική διαθέτει την υψηλότερη ρευστότητα με βάση το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις μεταξύ των συστημικών τραπεζών και τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA και το ευρωσύστημα.

 

Την ίσια στιγμή ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι επίσης ο χαμηλότερος μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με το δείκτη κάλυψης από προβλέψεις να διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή