Επιχειρήσεις

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από Ιασώ

Σε νέα αύξηση κεφαλαίου προχωρά ο όμιλος Ιασώ, με στόχο την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε κτιριακές και λειτουργικές υποδομές, τη μείωση του δανεισμού και την ενίσχυση του κέντρου αποκατάστασης «Φιλοκτήτης».

 

Συγκεκριμένα, στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 29/4 θα προταθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,2 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 11,9 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ και προτεινόμενη τιμή διάθεσης 1,25 ευρώ, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους μέχρι 14,9 εκατ. ευρώ και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,225 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ για κάθε μία παλαιά κοινή μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ (αναλογία 225 νέες/1.000 παλαιές). Παράλληλα θα προταθεί η τιμή διάθεσης να μπορεί να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

 

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν (συνολικού ύψους μέχρι 14,9 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν, προ των εξόδων έκδοσης, προς τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 

- Τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, κατά 2 εκατ. ευρώ το 2011 και 1 εκατ. ευρώ το 2012, της θυγατρικής εταιρίας Hoco ΑΕ ώστε να χρηματοδοτηθεί με κεφάλαιο κίνησης η «Φιλοκτήτης». Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για μια στρατηγική επένδυση καθώς το χαρτοφυλάκιο του ομίλου συμπληρώνεται με υπηρεσίες αποκατάστασης, επανένταξης και περίλθαψης.

 

- Για επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ανακατασκευή των νοσηλευτικών τμημάτων και στη βελτίωση των εγκαταστάσεων στα υφιστάμενα κτίρια της Ιασώ και της Παιδιατρικής Κλινικής, για επενδύσεις σε νέο ιατρικό και βιοϊατρικό εξοπλισμό και για την αντικατάσταση παλαιωμένου ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

 

- Ακόμη, ποσό 0,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για επενδύσεις αναβάθμισης και προσθήκης hardware και software στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του ομίλου. Το υπόλοιπο καθαρό ποσό, μετά την αφαίρεση των δαπανών της αύξησης, θα διατεθεί για την αποπληρωμή, κατά το έτος 2011, του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Ιασώ.

 

Σχολιάζοντας την επικείμενη αύξηση, η Alpha Finance ανέφερε πως αποτελεί θετική εξέλιξη και με δεδομένο ότι οι ιατροί καλύπτουν το 60-70% του μετοχικού κεφαλαίου, θα καλυφθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου. Όσο για την Euromedica που ελέγχει το 10,05% του μετοχικού κεφαλαίου του Ιασώ, η χρηματιστηριακή εκφράζει αμφιβολίες για τη συμμετοχή της στην ΑΜΚ λόγω προβλημάτων ρευστότητας. Δεν αποκλείται, τονίζει η ΑΧΕ, να υπάρξουν εξελίξεις αναφορικά με το ποσοστό της Euromedica καθώς βρίσκεται σε αναζήτηση αγοραστή.

 

Σε επίπεδο μεγεθών, υπενθυμίζεται πως η περασμένη χρήση έκλεισε για τον όμιλο Ιασώ με ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ καθώς υπήρξε επιβάρυνση κυρίως από την έκτακτη εισφορά ύψους 2,88 εκατ. ευρώ και από υψηλότερες αποσβέσεις λόγω της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του «Ιασώ Θεσσαλίας».

 

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών έφθασε στα 149,1 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 16,5% λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της επιβολής ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και στη μείωση του τιμολογίου των παρεχομένων υπηρεσιών. Τόσο τον περασμένο Ιούνιο όσο και στο τέλος του 2010 ο όμιλος προχώρησε σε μειώσεις τιμών έως και 52% σε επιλεγμένες υπηρεσίες εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.


Σχετικά Θέματα

επιστροφή στην αρχή